FAQ - často kladené otázky:

Q: Nebudem po 1. roku platiť viac ?
R: Nie, bez zmeny/prechodu na iný variant inzercie ceny smerom nahor nemeníme. Naopak, po skončení predplateného obdobia je Vám automaticky natrvalo priznaný tzv. "vernostný bonus" vo výške -10% !

Q: Nebudem po skončení predplateného obdobia musieť pokračovať ? Je u Vás nejaká výpovedná lehota ?
R: Nemusíte a inzercia Vám automaticky zaniká posledným dňom predplateného obdobia. Výpovedná lehota u nás nie je.

Q: Môžem si zverejnené údaje sám meniť a dopĺňať ?
R: Nie, zmenu v údajoch nám môžete nahlásiť telefonicky/e-mailom a náš pracovník Vám túto prevedie okamžite a bezplatne.